Komendant Ośrodka - phm. Nikodem Dolata

Nasz ośrodek znajduje się w Smerzynie, w siedzibie Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP. Pod adres umieszczony poniżej prosimy kierować także wszelką korespondencję. Biuro Ośrodka czynne jest w lipcu oraz sierpniu.

+ 48 603 043 910
smerzyn@kp.zhp.pl

Gdzie nas

szukać?

Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy Smerzyn

Smerzyn 62

89-210 Pałuki

Pozostańmy w

kontakcie!


Harcerski Ośrodek Wypoczynkowy w Smerzynie
Smerzyn 62
89-210 Łabiszyn

+ 48 603 043 910
smerzyn@kp.zhp.pl
Copyright © 2023 Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP
Administrator: Zespół Komunikacji i Promocji Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej